Port of Urk is goed bereikbaar. Over land via de A6 en de N50 die Port of Urk verbindt met Metropoolregio Amsterdam en de Hanzesteden Kampen en Zwolle. Bovendien ligt Port of Urk centraal in het IJsselmeer op het knooppunt van drie hoofdvaarwegen. De toekomstige verbreding van het sluizencomplex bij Kornwerderzand in de Afsluitdijk, maakt Urk toegankelijk voor grotere schepen.