PORT OF URK STAAT VOOR:
BEDRIJVENTERREIN VAN 100 HECTARE
MARTIEME SERVICEHAVEN VAN 10 HECTARE
FOCUS OP MARITIEM, VISVERWERKING EN LOGISTIEK
GASLOOS DOOR TOEPASSING ENERGIENET URK
ONDERDEEL VAN TOONAANGEVEND CLUSTER URK MARITIME
HOOGWAARDIGE OPENBARE RUIMTE
DICHTBIJ DE A6, GELEGEN AAN HET IJSSELMEEER

Gemaakt om te groeien

Urk is onlosmakelijk verbonden met de visserij. Urk heeft de grootste vissersvloot van Nederland en daaraan gekoppeld de grootste visverwerkende industrie. Visverwerking, warehousing en transport zorgen dat de producten vanuit Urk de hele wereld bereiken. In het kielzog van de visindustrie groeide de maritieme industrie uit tot een toonaangevende positie. De meest geavanceerde schepen varen de Urker haven uit. Het maritieme cluster groeit in rap tempo. Naast de visserij en maritieme industrie doet Urk het ook goed in andere sectoren zoals de bouw, ICT en dienstverlening. Maar ook detailhandel, horeca en toerisme floreren nog altijd. Port of Urk is de volgende logische stap om de sterke economische positie te verstevigen en de groeiambitie van ondernemers te faciliteren. Met Port of Urk krijgt Urk er een nieuw bedrijventerrein en een maritieme servicehaven bij.

NAAR BESCHIKBARE KAVELS ARTIKEL: HET VERHAAL ACHTER PORT OF URK