Planning uitgifte fase 1 binnendijks bedrijventerrein

Lopende inschrijvingen 6 oktober – 1 december ‘23:

• 1.1B – 4,5 ha – Overige bedrijven + visverwerking zonder rokerij (5000 – 23.000 m2)
• 1.1D – 3,5 ha – Visverwerking met rokerij + overige bedrijven (10.000 – 34.000 m2)
• 1.2A&B – 1 ha – Zichtlocaties Domineesweg kantoren + overige bedrijven (1500 – 5000 m2)
• 1.2C&D – 1,9 ha – Overige bedrijven, units en verzamelgebouw onder voorwaarden (1000 – 2000 m2)

Afgeronde inschrijvingen:
• 1.1A – November ’22 – 3,5 ha – Overige bedrijven + visverwerking zonder rokerij (4000 – 20.000 m2) – volledig gegund
• 1.1C – 17 februari – 6 april ’23 – 3 ha – Visverwerking zonder rokerij + Overige bedrijven (11.000 – 32.000 m2) – in optie

Nog uit te geven:
• 1.2E – nog niet bekend – 4 ha – Visverwerking zonder rokerij + overige bedrijven

Planning overige deelgebieden Port of Urk

Voor de uitgifte van de overige kavels in deelgebied ‘Het Eiland’ (maritiem en visserij), ‘De Polder’ (logistiek) en ‘De Overgangszone’ (kantoren en overige bedrijven) is nog geen planning beschikbaar. Dit is afhankelijk van de voortgang van het verkrijgen van de gronden en de civieltechnische planning voor deze gebieden.

Overige bedrijfsgrond Urk

Het Spijk
Naast de ontwikkeling van Port of Urk verwacht de gemeente binnenkort ook te starten met de uitgifte van enkele kavels op Het Spijk (tussen de nummers 20 en 32). Dit betreft een oppervlakte van in totaal 4500 m2 met kantoorbestemming.

Zeeheldenwijk
De uitgifte van kavels in de Overgangszone Zeeheldenwijk wordt in het voorjaar van 2023 verwacht. Dit zijn kavels van 1400 m2 met gemengde bestemming.

Deelgebieden Port of Urk