Inschrijven bedrijfskavels fase 1

De uitgifte van deelgebied 1.1A, 1.1B, 1.1D en 1.2C+D is opnieuw opengesteld, waarbij de snelle beslisser buiten de uitgebreide uitgifteprocedure om kan.

Inschrijven doet u via het nieuwe kavelplatform voor bedrijfsgrond waarop alle bedrijfsgrond die de gemeente uitgeeft wordt weergegeven.

Beschikbare kavels

Deelgebied 1.1A: 16.000 m² – In dit deelgebied is ruimte voor visverwerking zonder drogen + overige bedrijven. Grondprijs per m²: € 134,10 ex. BTW / € 162,26 incl. BTW incl. BTW

Deelgebied 1.1B: 40.000 m² – In dit deelgebied is ruimte voor visserij-, nautische- en maritieme bedrijvigheid. Grondprijs per m²: € 134,10 ex. BTW / € 162,26 incl. BTW)

Deelgebied 1.1D: 35.000 m² – In dit deelgebied is ruimte voor visverwerking met drogen (roken). Grondprijs per m²: € 182,50 ex. BTW / € 221,19 incl. BTW

Deelgebied 1.2C+D: 6.200 m² – In dit deelgebied is ruimte voor overige bedrijvigheid. Grondprijs per m²: € 121,90 ex. BTW / € 147,50 incl. BTW
Binnen deelgebied 1.2C is ca. 1.850 m2 beschikbaar.
Binnen deelgebied 1.2D is ca. 4.350 m2 beschikbaar

Deelgebieden opnieuw in uitgifte

De gemeente Urk zet deelgebied 1.1A, 1.1B, 1.1D en 1.2C+D (deels) opnieuw in uitgifte. Omdat voor deze kavels de openbare gunningsprocedure al is doorlopen, geldt voor deze hernieuwde uitgifte het principe van ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’.

De eerste inschrijver(s) met een concept schetsplan dat voldoet aan de gestelde voorwaarden krijgen een kavel toegewezen, zolang het gebied nog niet volledig is gegund. Daarom worden alleen complete inschrijvingen – op volgorde van binnenkomst – beoordeeld.

De inschrijving voor deelgebieden 1.1C en 1.2A+B is inmiddels gesloten.

Vragen over de uitgifte?


Neem dan contact op met André de Vries via telefoonnummer 0527-689868 of mail naar bedrijfsgrond@urk.nl.

Belangrijke documenten

Neem voordat u zich inschrijft onderstaande documenten goed door.

Algemeen:

Inschrijfhandleiding
Bijlage 3: Beeldkwaliteitsplan Port of Urk
Bijlage 5: Algemene verkoopvoorwaarden gemeente Urk
Bijlage 6: Concept reserveringsovereenkomst Port of Urk
Bestemmingsplan Port of Urk
Ondergrond Port of Urk (DWG bestand)
Voorbeeld concept schetsplan
Indicatieve kavelafmetingen
Grondprijzen 2024

Deelgebied 1.1A:

Uitgifteprotocol 1.1A * Dit protocol hoort bij de originele uitgifteronde en is informatief.

Deelgebied 1.1B+D:

Uitgifteprotocol 1.1B+D * Dit protocol hoort bij de originele uitgifteronde en is informatief.

Deelgebied 1.2 C+D:

Uitgifteprotocol 1.2C+D * Dit protocol hoort bij de originele uitgifteronde en is informatief.

INSCHRIJVEN VIA KAVELPLATFORM

Verkaveling Fase 1 Port of Urk