Inschrijven bedrijfskavels deelgebied 1.1C

Gemeente Urk brengt per 17 februari deelgebied 1.1C op de markt. Deelgebied 1.1C is ongeveer 32.000 m² in omvang. Geïnteresseerde ondernemers kunnen zich inschrijven voor minimaal 11.000 m² en maximaal 32.000 m². De inschrijfperiode loopt tot en met 6 april 2023.

De kavels in deelgebied 1.1C zijn bestemd voor ‘visindustrie zonder rokerij’ en ‘overige bedrijven’. Deelgebied 1.1C is een zichtlocatie, omdat het straks aan een van de grotere ontsluitingswegen ligt. Ondernemers kunnen en hoeven geen voorkeur aan te geven voor een kavel. De gemeente maakt op basis van alle inschrijvingen en benodigde oppervlakte een kavelverdeling, waarna verdeling en uitgifte zal plaatsvinden.

Aan te leveren stukken
Het aanleveren van een uittreksel van de KVK, dat niet ouder dan 6 maanden is, is onderdeel van de inschrijfprocedure. Verder levert de inschrijver een concept schetsplan in waaruit blijkt hoe voldaan wordt aan de belangrijkste punten uit het Bestemmingsplan Port of Urk en Beeldkwaliteitsplan Port of Urk.

Om in aanmerking te komen voor een kavel moeten bedrijven voldoen aan een aantal minimumeisen en aanvullende gunningscriteria die door middel van een puntensysteem worden gewogen. U levert bij de inschrijving het invuldocument aanvullende gunningscriteria aan, met daarin de onderbouwing waaruit blijkt dat u goed scoort op de gunningscriteria.

Inschrijfgeld
Per inschrijving betaalt u €1000,- aan inschrijfgeld. Dit bedrag moet u bij het afronden van het inschrijfformulier met iDEAL voldoen. Pas daarna is uw inschrijving definitief. Het inschrijfgeld wordt terugbetaald aan de inschrijvers die geen kavel aangeboden krijgen. Het inschrijfgeld wordt niet terugbetaald aan inschrijvers die zich tijdens het inschrijfproces en/of koopproces terugtrekken. Wanneer een kavel is toegewezen en tot koop wordt overgegaan, wordt het inschrijfgeld verrekend met de koopsom van de kavel.

Voor een uitgebreide toelichting op de gehele procedure wordt verwezen naar het Protocol Gronduitgifte Deelgebied 1.1C.

De grondprijs voor deelgebied 1.1C is €131,50 per m² (excl. BTW).

Vragen over de uitgifte?
Neem dan contact op met André de Vries via telefoonnummer 0527-689868 of mail naar bedrijfsgrond@urk.nl.

Inschrijven

Inschrijven voor deelgebied 1.1C

Belangrijke documenten

Planning

Voor de planning van de uitgifte van de overige fases zie de pagina planning.