Start registratie bedrijfskavels fase 1.1A Port of Urk

De gemeente is gestart met de uitgifte van de eerste gronden voor Port of Urk. Bedrijven kunnen zich vanaf 25 november registreren als geïnteresseerde partij voor de aankoop van een kavel van minimaal 4000 m2 en maximaal 20.000 m2. De daadwerkelijke inschrijvingsperiode start op 22 januari en loopt tot en met 10 februari 2023.

De kavels in deelgebied 1.1A zijn bestemd voor ‘visindustrie zonder rokerij’ en ‘overige bedrijven’. Hiervoor komen bedrijven van buiten Urk alleen in aanmerking als zij het maritieme en/of visserijcluster versterken, of de keten daaromheen. Urker bedrijven komen in aanmerking voor deelgebied 1.1A ongeacht de sector waarin zij actief zijn.

Ondernemers kunnen en hoeven geen voorkeur aan te geven voor een kavel. Er is sprake van flexibele verkaveling, dat wil zeggen dat de gemeente op basis van alle inschrijvingen en benodigde oppervlakte een kavelverdeling maakt, waarna verdeling en uitgifte zal plaatsvinden.

Onderdeel van de inschrijvingsprocedure is het inleveren van een concept schetsplan waaruit moet blijken hoe voldaan wordt aan de belangrijkste punten uit het Bestemmingsplan Port of Urk en Beeldkwaliteitsplan Port of Urk.

Om in aanmerking te komen voor een kavel moeten bedrijven voldoen aan een aantal minimumeisen en aanvullende gunningscriteria die door middel van een puntensysteem worden gewogen. Bij een gelijk aantal punten krijgt de grootste inschrijver de voorkeur. Bij even grote oppervlakte en gelijk aantal punten zal geloot worden.

Registreren voor deelgebied 1.1A

Voor een uitgebreide toelichting op de gehele procedure wordt verwezen naar het Uitgifteprotocol Port of Urk fase 1.1A.

De prijzen voor de eerste kavels zijn:

Regulier: € 119,50 per m2
Zichtlocatie: € 131,50 per m2

(Prijzen zijn ex. BTW en onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad op 15 december)

Vragen over de uitgifte? Neem dan contact op met André de Vries via telefoonnummer 0527-689868 of mail naar bedrijfsgrond@urk.nl

Belangrijke documenten

Planning

Voor de planning van de uitgifte van de overige fases zie de pagina planning.