Planning

In juli 2017 is het Provinciaal inpassingplan met bijbehorend Milieueffectrapport (MER) definitief vastgesteld door Provinciale Staten. Eveneens hebben Provinciale Staten het investeringskrediet voor de realisatie beschikbaar gesteld. Op 11 december 2019 heeft de Raad van State het inpassingsplan voor de servicehaven vernietigd vanwege de stikstofproblematiek. De provincie werkt op dit moment hard aan het opstellen van een nieuw inpassingsplan. Het nieuwe inpassingsplan ligt tot 22 april 2021 ter inzage. De aanbestedingsprocedure kan starten nadat het inpassingsplan onherroepelijk is. Hierna volgt een realisatieperiode van ca. 3 jaar.