Planning

Naar verwachting wordt het bestemmingsplan voor het binnendijks bedrijventerrein eind 2020 ter visie gelegd. De planning is dat het bestemmingsplan in het voorjaar van 2021 wordt vastgesteld. De gemeente is druk bezig met grondverwerving. Recent heeft ze 20 hectare grond van het Rijksvastgoedbedrijf aangekocht. Uitgifte van de eerste bedrijfskavels verwachten wij begin 2023. Het bestemmingsplan en de ontwikkeling hebben een looptijd van 20 jaar.