Kavels

Met een oppervlakte van 100 hectare kan Port of Urk voorlopig goed vooruit. In overleg met de ondernemers is nagedacht over de opzet en omvang van de kavels. De kavels worden gefaseerd uitgegeven en verdeeld over drie sfeerzones: maritiem, visverwerking en overig.