Planning

Het bestemmingsplan voor het binnendijks bedrijventerrein is in mei 2021 onherroepelijk verklaard. De gemeente is druk bezig met grondverwerving. Recent heeft ze 20 hectare grond van het Rijksvastgoedbedrijf aangekocht. Uitgifte van de eerste bedrijfskavels verwachten wij begin 2023. Het bestemmingsplan en de ontwikkeling hebben een looptijd van 20 jaar.