1,5 miljoen voor Maritieme Campus Urk

ROC Friese Poort en het Berechja College ontvangen een subsidie vanuit de Regio Deal Noordelijk Flevoland van 1.500.000 euro voor het ontwikkelen van een Maritieme Campus op Urk. Met behulp van de Regiodeal geven provincie Flevoland en het Rijk samen met regionale partners een impuls aan de economie van Noordelijk Flevoland.

Om het maritieme cluster op Urk toekomstbestendig te maken en minder kwetsbaar voor (economische) schommelingen is gekozen voor een integrale aanpak voor talentontwikkeling. Door samen met verschillende onderwijsinstellingen, gemeente en het bedrijfsleven op Urk een Maritieme Campus te realiseren kan het huidige opleidingsaanbod op Urk worden versterkt naar een samenhangend totaalpakket van maritieme kennis en innovatie. De campus krijgt een bovenregionale functie en levert daarmee grote bijdrage aan de internationale positie van Urk als maritieme hotspot. “De ontwikkeling van de Maritieme Campus op Urk is een mooi voorbeeld van waarvoor de Regiodeal Noordelijk Flevoland bedoeld is. De komst van de campus is hard nodig om op nationale en internationale topniveau te blijven presteren. Ik ben daarom enorm blij met deze boost aan de talentontwikkeling in de regio!” aldus gedeputeerde Appelman van de provincie Flevoland.

Maritieme Campus Urk
De Maritieme Campus legt de verbinding tussen ondernemerschap en innovatie en staat voor hét maritiem middelbaar beroepsonderwijs ten behoeve van de  regio Flevoland en Midden-Nederland. Het is een volwaardig opleidingscentrum met een totaalaanbod aan visserij-, koopvaardij- en binnenvaart-opleidingen, – cursussen en – trainingen voor jongeren en volwassenen. Daarnaast is het ook een kenniscentrum voor de maritieme sector in het algemeen en de visserij in het bijzonder, waarbij aandacht is voor de hele keten van vangst tot consument.
“Onderwijs speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van de maritieme sector op Urk.”, aldus Remco Meijerink, voorzitter College van Bestuur ROC Friese Poort. “Er is nu al behoefte aan goed opgeleid personeel. Maar met de komst van de nieuwe buitendijkse servicehaven wordt deze behoefte aan met name ook maritiem technisch personeel versterkt. Daar willen we nu alvast op voorsorteren. De Maritieme Campus wordt dusdanig opgezet dat het daarmee koploper wordt binnen het maritieme onderwijs in Nederland. Wij gaan ervanuit dat modern, goed geoutilleerd onderwijs studenten en cursisten naar Urk gaat trekken.”

De ontwikkeling
Het totale traject zal ongeveer vier jaar in beslag nemen. De huidige locatie van ROC Friese Poort op Urk wordt deels vernieuwd en uitgebreid met onder andere moderne simulatoren voor de zeevaart- en de binnenvaartopleidingen. Daarnaast komt er een nieuw trainingscentrum op Urk met een inpandig waterbassin. Hierdoor zijn we niet afhankelijk van seizoenen en weersomstandigheden. Er zijn al vergevorderde gesprekken met de gemeente Urk over de locatie van dit trainingscentrum. Naar verwachting is in 2021 de bouw hiervan gerealiseerd. In dit centrum worden met name veiligheidstrainingen aangeboden voor de varende beroepen, maar ook voor bijvoorbeeld de offshore. In augustus van dit jaar starten de eerste studenten aan de Maritieme Campus met de opleiding  Mechatronica en constructiewerker in de scheeps-en jachtbouw. Dit vindt plaats op de locatie Emmeloord van ROC Friese Poort.

Kosten
Met behulp van de subsidie en eigen financiering van ROC Friese Poort en regionale en nationale partners wordt de komende jaren de campus ontwikkeld. De totale projectkosten bedragen ongeveer € 3 miljoen. De helft wordt vanuit de Regiodeal Noordelijk Flevoland ter beschikking gesteld. ROC Friese Poort staat garant voor de andere € 1,5 miljoen, waarvan ongeveer 15% als bijdrage van het bedrijfsleven en samenwerkingspartners komt.

Blijf op de hoogte!

Schrijf u in voor de nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbrief