Bestemmingsplan bedrijventerrein Port of Urk onherroepelijk

Het bestemmingsplan voor het binnendijks bedrijventerrein Port of Urk is in mei 2021 onherroepelijk verklaard. Dit betekent dat het 100 hectare tellende gebied juridisch gezien ontwikkeld mag worden tot bedrijventerrein.

Bestemmingsplan onherroepelijk, de blik vooruit

Het bestemmingsplan voor het binnendijks bedrijventerrein Port of Urk is in mei 2021 onherroepelijk verklaard. Dit betekent dat het 100 hectare tellende gebied juridisch gezien ontwikkeld mag worden tot bedrijventerrein. Het bestemmingsplan is hier te vinden. Een belangrijke stap voor Urk en voor de economie van Noordelijk Flevoland, aldus wethouder Nathanaël Middelkoop: “Urker ondernemers zitten al jaren te springen om extra bedrijfsgronden. De bestemmingsplanprocedure om Port of Urk mogelijk te maken bleek complex en tijdrovend, maar ik ben blij en trots dat de klus geklaard is. Nu deze horde genomen is, kunnen we echt vooruitkijken naar het bouwrijp maken van de eerste fase. De verwachting is nog steeds dat we begin 2023 de eerste kavels kunnen uitgeven. Als wethouder Economische Zaken kan ik niet genoeg benadrukken hoe belangrijk de ontwikkeling van Port of Urk is voor de economie van de regio. Port of Urk biedt werkgelegenheid voor heel Noordelijk Flevoland en scholing voor jong talent. Gemeente Urk werkt samen met provincie Flevoland keihard om dit toekomstbeeld zo snel mogelijk te realiseren.”

Port of Urk

Port of Urk is een verzamelnaam voor het nieuwe binnendijks bedrijventerrein op Urk, waarbij de gemeente Urk de planvorming trekt en een maritieme servicehaven waarvan de provincie Flevoland de verantwoordelijke overheidsinstantie is. Port of Urk is een gebied ter grootte van 110 hectare dat voor ondernemers uit de maritieme, vis- en visverwerkende sector en voor overige bedrijvigheid op Urk ontwikkeld wordt. Speciaal voor ondernemers die willen groeien. De Engelse pay-off ‘Built to grow’ verwijst naar die groeiambitie. Zo verstevigt Port of Urk de toonaangevende internationale positie van de Urker maritieme- en visindustrie. Want op Urk zit innovatief ondernemerschap, de kennis en het werk.

Blijf op de hoogte!

Schrijf u in voor de nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbrief