Boegbeeld en Business Developer voor het maritieme cluster op Urk

Eind vorig jaar sloten de provincie Flevoland en het Rijk samen met haar regionale partners een Regio Deal. Een initiatief om de economie en daarmee de brede welvaart van Noordelijk Flevoland een impuls te geven door de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving, innovatie en talent te stimuleren. Om deze ontwikkeling extra kracht bij te zetten starten per 1 juni Harm D. Post als boegbeeld en Karin Senf als Business Developer om het maritiem cluster op Urk te versterken.

Toekomstbestendig cluster
‘Het boegbeeld en de business developer spelen een belangrijke rol in het versterken van het maritieme cluster op Urk. Samen met de ondernemers gaan ze netwerken bouwen, innovatieve projecten aanjagen en partners bij elkaar brengen. Kortom, het maritieme cluster tot bloei laten komen. Ik kijk uit naar de concrete resultaten van hun werk!’ aldus gedeputeerde Jan-Nico Appelman.

Boegbeeld Post kan niet wachten aan de slag te gaan voor het maritieme cluster op Urk. Naast bestuurlijke ervaring brengt Post jarenlange maritieme ervaring mee voor zijn nieuwe rol. Post: ‘Een rol waarin ik al mijn opgedane kennis en mijn netwerk kan inzetten om een kansrijk en bijzonder cluster te verstevigen, meer toekomstbestendig te maken. Als boegbeeld ga ik me hard maken om de maritieme sector op Urk te verbreden door het aantrekken van nieuwe bedrijven en innovatieve projecten bij de ondernemers los te krijgen en Nederland te laten inzien dat Urk meer is dan alleen visserij’.

De rol van business developer is Karin Senf op het lijf geschreven. Senf werkt bij Horizon Flevoland, is een generalist en vooral goed in het verbinden van ondernemers met een gezamenlijk doel. Vanaf 1 juni gaat ze bij ondernemers op Urk, maar ook daarbuiten,  projecten scouten waarbij ondernemers graag willen samenwerken, elkaar nodig hebben om tot grotere resultaten te komen. ‘Deze ondernemers moeten ruimte in het hoofd en financiën hebben om te innoveren. Hierdoor kunnen we met elkaar het cluster verstevigen, meer toekomstbestendig maken’

‘Mijn droombeeld is dat er naast de fysieke ontwikkelingen van een nieuwe werkhaven en bedrijventerrein een sterke samenwerking wordt gevormd door maritiem gerelateerde ondernemers op Urk en daarbuiten. Dit zal een aanzuigende werking creëren voor andere bedrijven om zich op Urk te vestigen.’ aldus Senf.

Subsidie maritieme innovatieprojecten
Bijna tegelijk met het starten van Post en Senf gaat de regeling MKB innovatiestimulering regio en topsectoren (MIT-regeling) open. De MIT-regeling is een landelijke regeling voor samenwerkingsverbanden van meerdere MKB-bedrijven voor industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling. Vanuit de Regio Deal Noordelijk Flevoland is er naast de landelijke subsidie extra budget beschikbaar (€ 750.000 in 2020 en eenzelfde bedrag in 2021) voor aanvragen vanuit Noordelijk Flevoland op het vlak van maritieme innovatie. Het gaat dan om (samenwerkings-)projecten die innovatief zijn op één (of meerdere) van de thema’s duurzamer, slimmer en veiliger varen. Projecten kunnen maximaal € 350.000,- subsidie krijgen. De subsidie bedraagt maximaal 35% van de totale omvang van het innovatieproject, 65% zal door de ondernemers en/of projectpartners zelf worden bijgedragen (cofinanciering). Vanaf 11 juni kunnen aanvragen voor R&D samenwerkingsprojecten worden ingediend. De aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 10 september 2020 (17.00u). Voor meer informatie over de voorwaarden, klik op deze link

Kansen voor Urk
De combinatie van de MIT-regeling met de benoeming van het boegbeeld en de business developer creëert mooie kansen voor de maritieme sector op Urk. Kansen om het maritieme cluster op Urk te verbreden door het aantrekken van nieuwe bedrijven, innovatieve projecten bij de ondernemers te stimuleren en Nederland te laten zien dat Urk veel meer is dan alleen visserij.

 

Blijf op de hoogte!

Schrijf u in voor de nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbrief