Energienet Urk: een stuwende kracht achter toekomstbestendige Urker economie

Provincie Flevoland heeft vanuit het budget van de Regiodeal Noordelijk Flevoland €2,5 miljoen subsidie toegekend aan de gemeente Urk voor de ontwikkeling van Energienet Urk. Het systeem stelt bedrijven en woningen in staat duurzaam warmte en koude uit te wisselen. De subsidie is een opsteker voor de gemeente die alles in het werk stelt om de lokale economie toekomstbestendig te maken. In gesprek met gedeputeerde Jan-Nico Appelman van provincie Flevoland en wethouder Nathanaël Middelkoop van gemeente Urk:

Gedeputeerde Appelman begint: “Urk staat bekend als vissersdorp, maar anno 2023 is de traditionele visserij uitgegroeid tot een brede en sterke blauwe economie met als pijlers visverwerking, maritieme industrie en de logistieke sector. Het is dan ook geen verrassing dat bedrijven in deze sectoren uit hun jasje groeien. Met deze groei ontstaan ook nieuwe uitdagingen, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid en energietransitie. Een flink aantal bedrijven op Urk heeft veel energie nodig voor productie, bijvoorbeeld het vriezen of roken van vis. Dit maakt dat er grote kansen liggen om dit te optimaliseren en daarmee een enorme impact te maken. Gelukkig heeft Urk een innovatieve oplossing gevonden om deze uitdagingen aan te pakken: Energienet Urk. We zijn blij dat we dit systeem kunnen ondersteunen vanuit de Regiodeal.”

Wethouder Middelkoop legt uit hoe het Energienet Urk werkt: “Visverwerkende bedrijven op Urk hebben veel warmte over. Deze warmte komt vrij bij het koelen en vriezen. In de huidige situatie blazen bedrijven deze warmte de lucht in. Bedrijven en woningen kunnen deze warmte hergebruiken. De visverwerkende bedrijven op Port of Urk worden aangesloten op een ondergronds netwerk van buizen waarin water stroomt. Restwarmte van de visverwerkers warmt dit water op. Woningen gebruiken de warmte voor het verwarmen van woningen en hierdoor koelt het water weer af. Dit koude water gaat via het netwerk terug naar de visverwerkers. Zij gebruiken het om hun koelmachines efficiënter te laten draaien. Tijdens hete zomers gebruiken de inwoners de koude uit het netwerk om hun woning te koelen.”

“Het systeem draait om balans, om gelijkwaardige verhoudingen tussen partijen. Doordat het voor en door Urk werkt, draagt het systeem bij aan de brede welvaart van de Urker samenleving. Het draagt bij aan een toekomstbestendige blauwe economie die perfect aansluit bij de bredere energietransitie. Het biedt ondernemers de mogelijkheid om een duurzaam bedrijfsmodel te realiseren”, aldus gedeputeerde Appelman.

Wethouder Middelkoop: “Het succes van het Energienet rust op de samenwerking tussen diverse partijen. Dat kunnen we als gemeente niet alleen. Daar hebben we het bedrijfsleven bij nodig, de provincie, aannemers en partijen die kennis inbrengen. We onderzoeken op dit moment de haalbaarheid en betaalbaarheid van het Energienet. Dit onderzoek opent een nieuwe wereld. We leren elke dag bij. Ik heb er alle vertrouwen in dat hier over enkele jaren een bloeiend bedrijventerrein ligt, dat gebouwd is op een duurzaam Energienet. Overigens houden we niet op bij Port of Urk. Het aansluiten van bestaande gebieden op het Energienet is een opgave waar we tegelijkertijd invulling aan geven.”

Blijf op de hoogte!

Schrijf u in voor de nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbrief