Extra financiële impuls voor Maritiem Cluster Urk

Op 3 juni 2022 heeft gedeputeerde Appelman van provincie Flevoland symbolisch een bedrag overhandigd van 350.000 euro aan de heer Durk Bijma, vestigingsdirecteur ROC Friese Poort Emmeloord/Urk. Dit bedrag is een extra investering vanuit de Regio Deal Noordelijk Flevoland ter versterking van de maritieme campus Urk en daarmee het maritieme cluster.

Ontwikkeling Maritieme Campus

Sinds de ondertekening van de Regio Deal Noordelijk Flevoland in december 2019 is geïnvesteerd in de ontwikkeling van talent. Daarbij is vooral aandacht voor de aansluiting van personeel op de behoefte in de markt. Onderdeel daarvan is de (door) ontwikkeling van de maritieme campus Urk. ROC Friese Poort investeert hiermee in de doorontwikkeling van hun onderwijs. Ze gaan hiermee de opgave aan om voldoende en goed gekwalificeerd arbeidspotentieel voor nu en in de toekomst voor het maritieme bedrijfsleven in de breedste zin van het woord. Op de campus is gestart met de bouw van een nieuw trainingscentrum, hebben diverse innovaties in het onderwijs plaatsgevonden, zoals nieuwe simulatoren voor binnen- en scheepsvaart en wordt gezamenlijk door het vo, mbo en hbo gewerkt aan een doorlopende leerlijn. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de ontwikkeling van een Associate Degree Maritieme Techniek samen met NHL Stenden, die in september 2022 van start gaat. Op dit moment zijn er 19 geïnteresseerden voor deze studie.

Extra investering

De extra 350.000 euro wordt ingezet voor de aanschaf een High Voltage simulator ten behoeve van elektrisch varen. ROC Friese Poort heeft een lifeboot aangeschaft die door studenten wordt omgebouwd tot de eerste elektrische reddingsboot van Europa. Het trainingscentrum wordt uitgebreid met extra lokalen voor onderzoek. Daarnaast kan met deze subsidie meer onderzoek gedaan worden naar de ‘blauwe economie’ en ‘blauw onderwijs’. Durk Bijma: “Wij zijn zeer content met deze extra bijdrage. De maritieme wereld is volop in ontwikkeling waarbij de visserijsector voor grote uitdagingen staan. Deze financiële impuls maakt het mogelijk dat wij voorop blijven lopen als het gaat om innovaties als seafood in de toekomst en de blauwe economie en bij te dragen aan voldoende en goed gekwalificeerd personeel voor de regio.”
Naast het bedrag vanuit de Regio Deal investeert ROC Friese Poort ook 350.000 euro in deze projecten

Regio Deal Noordelijk Flevoland

Op 12 december 2019 werd de Regio Deal Noordelijk Flevoland getekend door het Rijk, provincie Flevoland en gemeenten Urk en Noordoostpolder, samen met het bedrijfsleven en het onderwijs. De Regio Deal Noordelijk Flevoland is een impuls op het gebied van economie, verduurzaming, innovatie, talentontwikkeling en (fysieke en veilige) leefomgeving met perspectief op verbetering van de brede welvaart in Noordelijk Flevoland. Hierbij wordt onder andere ingezet op innovatie binnen het Maritiem Cluster Urk. Dit cluster bestaat uit bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties die verbonden zijn aan de maritieme industrie op Urk. Groei, verbreding en vernieuwing van het cluster zijn belangrijk om concurrerend te zijn en internationaal tot de top van de maritieme sector te blijven behoren. Innovatie, clustervorming en talentontwikkeling zijn cruciaal om deze groei te realiseren.

Blijf op de hoogte!

Schrijf u in voor de nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbrief