Gemeente Urk brengt eerste kavels Port of Urk op de markt

Gemeente Urk start met de uitgifte van de eerste gronden voor Port of Urk. Bedrijven kunnen zich vanaf 25 november registreren als geïnteresseerde partij voor de aankoop van een kavel van minimaal 4.000 m2 en maximaal 20.000 m2 binnen deelgebied 1.1A. De daadwerkelijke inschrijvingsperiode start op 23 januari en loopt tot en met 10 februari 2023.

Uitgifte deelgebied 1.1A

De kavels in deelgebied 1.1A zijn bestemd voor ‘visindustrie zonder rokerij’ en ‘overige bedrijven’. Hiervoor komen bedrijven van buiten Urk alleen in aanmerking als zij het maritieme en/of visserijcluster versterken, of de keten daaromheen. Urker bedrijven komen in aanmerking voor deelgebied 1.1A ongeacht de sector waarin zij actief zijn. Ondernemers kunnen en hoeven geen voorkeur aan te geven voor een kavel. Er is sprake van flexibele verkaveling. Dat wil zeggen dat de gemeente op basis van alle inschrijvingen en benodigde oppervlakte een kavelverdeling maakt, waarna toewijzing en uitgifte zal plaatsvinden. Alle informatie over het uitgifteproces is te vinden op www.portofurk.com/inschrijving.

Ruimte voor groei

Wethouder Nathanaël Middelkoop is blij met deze stap: “Vorige week dinsdag hebben we als college van B&W het uitgifteprotocol vastgesteld. Een hele belangrijke stap voor ondernemers op Urk. Hiermee creëren we ruimte voor groei waar ondernemers al jaren om staan te springen. Bij het uitgeven van bedrijfsgrond is wel zorgvuldigheid nodig, want we vinden het belangrijk dat het juiste bedrijf, op de juiste plek, op het juiste moment landt. Flexibele verkaveling en transparante gunningscriteria helpen ons daarbij. We gaan de uitgifte van de eerste fase goed monitoren en evalueren, om te kijken of het uitgifteprotocol voldoende aansluit bij de behoeften en ontwikkelmogelijkheden van ondernemers. Waar nodig en mogelijk zullen we dit dan aanpassen.”

“Port of Urk wordt een duurzaam en toekomstbestendig bedrijventerrein, waarmee we ons cluster van maritieme en visverwerkende bedrijven verder versterken. Daarnaast is er uiteraard ook ruimte voor bedrijven in andere sectoren die willen groeien. We kiezen voor kwaliteit, maar het moet uiteraard wel haalbaar en betaalbaar blijven voor ondernemers. Ik denk dat we daarin een goede balans hebben gevonden.”

Planning uitgifte eerste fase

De gemeente heeft een planning gemaakt voor de uitgifte van de hele eerste fase (onder voorbehoud):

  • 1A – november ’22 – 3,5 ha – Overige bedrijven + visverwerking zonder rokerij (4000 – 20.000 m2)
  • 1B – 1e kwartaal ’23 – 4 hectare – Overige bedrijven + visverwerking zonder rokerij (4000 – 22.000 m2)
  • 1C – 1e of 2e kwartaal ’23 – 3 hectare – Visverwerking met rokerij (5000 – 30.000 m2)
  • 1D – 2e of 3e kwartaal ’23 – 3,5 hectare – Visverwerking zonder rokerij + overige bedrijven (10.000 – 34.000 m2)
  • 1.2A t/m E – 2024 – 7 hectare – Zichtlocaties Domineesweg + overige bedrijven (vanaf 1000 m2)

Blijf op de hoogte!

Schrijf u in voor de nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbrief