Gemeente Urk onderzoekt mogelijkheid ‘koel warmtenet’ voor bedrijventerrein Port of Urk

Gemeente Urk heeft laten onderzoeken hoe het nieuwe bedrijventerrein Port of Urk duurzaam en aardgasvrij kan worden verwarmd. Uit dit onderzoek blijkt dat een ‘Koel warmtenet’ (of KoWaNet) de meest geschikte optie is. Een afvaardiging van ondernemers die op Port of Urk wil vestigen, heeft meedacht over de verschillende opties. Wethouder Nathanaël Middelkoop is tevreden over de uitkomst van het onderzoek: “We leggen een nieuw bedrijventerrein aan en krijgen maar één keer de kans om het goed te regelen. Er ligt nu een optie op tafel waarmee we bedrijven toekomstbestendig van warmte kunnen voorzien. Het is nu zaak om de haalbaarheid verder te onderzoeken en alle betrokken partijen figuurlijk ‘warm te maken’.”

De werking van een Koel warmtenet

Het KoWaNet zorgt voor een duurzame uitwisseling van warmte en koude tussen bedrijven en woningen. De restwarmte van visverwerkende bedrijven wordt ingezet om woningen te verwarmen. Woningen leveren koude terug aan de visverwerkende bedrijven, die daarmee hun vriesinstallaties laten draaien. Dit levert een elektriciteitsbesparing op van ongeveer 25%. Wethouder Middelkoop: “Dit zou een mooie manier zijn om het elektriciteitsnet op Urk te ontlasten, want we weten dat we op dit gebied echt aan onze grens zitten.” Het KoWaNet zou de bedrijven van Port of Urk verbinden met de woningen van de Zeeheldenwijk en mogelijk de nieuwe buitendijkse maritieme servicehaven. Het KoWaNet is eventueel uit te breiden naar bestaande bedrijven en woningen op Urk.

Marktconsultatie

Om te toetsen hoe kansrijk marktpartijen een KoWaNet voor Port of Urk vinden, voert de gemeente op dit moment een marktconsultatie uit. De gemeente wil weten of er partijen zijn die een KoWaNet voor Port of Urk kunnen en willen ontwerpen, realiseren en exploiteren. De gemeente wil de ideeën van marktpartijen ook gebruiken om een goede aanbesteding te kunnen doen. Deelname aan de marktconsultatie is voor alle betrokkenen vrijblijvend. De gemeente is niet verplicht om de aanbesteding door te zetten en partijen die meedoen aan de markconsultatie krijgen geen voorkeurspositie. De marktconsultatie sluit op 29 juni 2022. Het projectteam van de gemeente maakt op basis van de reacties een plan van aanpak voor het vervolg.

Urk aardgasvrij

Gemeente Urk werkt aan een duurzame en aardgasvrije toekomst. Dat betekent dat de bedrijven die op Port of Urk landen aardgasvrij verwarmd moeten worden. Verder heeft de gemeenteraad vorig jaar de Transitievisie Warmte vastgesteld. Dit is een beleidsdocument waarin staat hoe uiterlijk 2050 heel Urk aardgasvrij verwarmd wordt. Voor het gebied ten zuiden van het dorp lijkt een warmtenet de meest logische optie, waarbij woningen en bedrijven verwarmd worden met de restwarmte van visverwerkende bedrijven.

Blijf op de hoogte!

Schrijf u in voor de nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbrief