Gemeenteraad akkoord met organisatievorm Energienet Urk

De gemeenteraad van Urk heeft donderdagavond unaniem ingestemd met het raadsvoorstel over de organisatievorm van Energienet Urk. Het Energienet Urk stelt de bedrijven van Port of Urk en de woningen van de Zeeheldenwijk in staat duurzaam warmte en koude uit te wisselen. Door dit raadsbesluit kan de gemeente een zogenaamde ‘joint venture’ verder uitwerken. Hierbij houdt de gemeente een meerderheidsbelang in de organisatie die het Energienet bouwt en exploiteert. De gemeente gaat de verantwoordelijkheid en opbrengsten delen met een privaat warmtebedrijf. De aanbesteding om deze partij te vinden wordt binnenkort gepubliceerd.

Kansen door specifieke Urker economische activiteit

Visverwerkende bedrijven op Urk hebben veel warmte over. Deze warmte komt vrij bij het koelen en vriezen. In de huidige situatie blazen bedrijven deze warmte de lucht in. Het is de bedoeling deze warmte te gebruiken voor het Energienet. Ook koeling maakt onderdeel van dit systeem. De gemeente heeft een video gemaakt over de werking van het Energienet Urk.

Twee sporen aanpak

De gemeente begint met de aanleg van het Energienet in de nieuwbouwgebieden Port of Urk en de Zeeheldenwijk. Voor Port of Urk en de Zeeheldenwijk kan de aanleg van het Energienet direct bij het bouwrijp maken worden meegenomen. En daarmee liggen de kosten lager dan aanleg die achteraf gebeurt. De gemeente heeft bovendien subsidie bij de provincie Flevoland aangevraagd voor een duurzaam energienet op Port of Urk.

Daarnaast wordt afzonderlijk, onder de regie van de gemeente, de haalbaarheid onderzocht van een koude- en warmtenet dat bestaande visverwerkende bedrijven op Zwolsehoek koppelt met bestaande woningen op Urk.

Gemeente neemt regie

Deze aanpak kan op goedkeuring rekenen de Vereniging van Visgroothandelaren Urk. Voorzitter Bauke Hoekstra: “Het bestuur van de VVU is verheugd dat er nu concrete stappen worden gezet om deze warmte te benutten voor de inwoners van Urk. Niet alleen voor de Zeeheldenwijk, maar ook voor de bestaande wijken op Urk.” Ook de provincie Flevoland steunt de aanpak en benadrukt dat de gemeente de regie moet houden en uiteindelijk toewerkt naar één Energienet Urk. De gemeenteraad van Urk stelt een werkgroep die verderop in het proces toezicht houdt op het ontwerp van het Energienet Urk en de afspraken binnen de joint venture.

Blijf op de hoogte!

Schrijf u in voor de nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbrief