Grondverkoop Port of Urk gestart: 23 januari start inschrijving deelgebied 1.1A

Zoals we eind november meldden, kunt u op dit moment uw interesse in deelgebied 1.1A van Port of Urk kenbaar maken door u te registreren op de website. De daadwerkelijke inschrijvingsperiode begint op 23 januari en loopt tot en met 10 februari 2023. De grondprijzen voor fase 1.1A zijn inmiddels vastgesteld door de gemeenteraad. Voor reguliere kavels is de prijs €119,50 per m2 en voor zichtlocaties is dat €131,50 per m2. Fase 1.1A ligt langs een nieuw te bouwen ontsluitingsweg. Een zichtlocatie dus, met bijzondere eisen aan bijvoorbeeld de beeldkwaliteit van de gebouwen.

De kavels in deelgebied 1.1A zijn bestemd voor ‘visindustrie zonder rokerij’ en ‘overige bedrijven’. Ondernemers kunnen en hoeven geen voorkeur aan te geven voor een kavel. Er is sprake van flexibele verkaveling. Dat wil zeggen dat de gemeente op basis van alle inschrijvingen en benodigde oppervlakte een kavelverdeling maakt, waarna toewijzing en uitgifte zal plaatsvinden.

Enkele opmerkingen die van belang zijn voor degenen die geïnteresseerd zijn in een stuk grond in deelgebied 1.1A:

  • De registratieperiode is bedoeld om ondernemers de kans te geven om zich vooraf eerst te verdiepen in de procedure, vragen te stellen, onvolkomenheden aan te kaarten en uiteindelijk te besluiten om zich in te schrijven op een kavel. De inschrijfperiode start op 23 januari en sluit op 10 februari.
  • De registratie- en inschrijfperiode is NIET hetzelfde als de zogenaamde ‘groslijst of leadlijst’ waarop u zich in het verleden wellicht heeft laten zetten vanwege uw belangstelling voor een kavel. U moet zich vanaf 23 januari definitief inschrijven om in aanmerking te komen voor een stuk grond in deelgebied 1.1A.
  • Registratie en inschrijving heeft alleen zin als u minimaal 4000 m2 grond nodig heeft. Voor kleinere kavels moet u helaas nog even geduld hebben.
  • Om vragen te kunnen stellen over de uitgifteprocedure en -protocol, is het nodig dat u zich eerst registreert. Registeren is vrijblijvend. Vragen kunnen gesteld worden tot uiterlijk 24 december. Beantwoording zal uiterlijk 18 januari plaatsvinden. Deze worden geanonimiseerd gepubliceerd en/of toegezonden.
  • Vanaf 23 januari zijn procedure en protocol onherroepelijk en is het dus niet meer mogelijk om wijzigingen hierin aan te brengen.
  • Heeft u zich niet eerst laten registreren, dan is het evengoed mogelijk om u tussen 23 januari en 10 februari in te schrijven voor een stuk grond. Bij inschrijving worden (deels) namelijk dezelfde gegevens gevraagd.

    Voor meer informatie zie Grondverkoop bedrijventerrein – Port of Urk. Of neem contact op met André de Vries, tel. 06-22796712. Uw inhoudelijke vragen over de procedure of het protocol kunt u mailen naar bedrijfsgrond@urk.nl.

Blijf op de hoogte!

Schrijf u in voor de nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbrief