Lancering Port of Urk

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de Bedrijvenkring Urk onthulden wethouder Geert Post en gedeputeerde Jan-Nico Appelman de naam Port of Urk en het logo.

Port of Urk bestaat uit een maritieme servicehaven en een nieuw binnendijks gelegen bedrijventerrein. In totaal wordt er circa 100 ha aan kavels ontwikkeld voor ondernemers uit de maritieme, vis- en visverwerkende sector en voor overige bedrijvigheid op Urk. Speciaal voor ondernemers die willen groeien. De Engelse pay-off ‘Built to grow’ verwijst naar die groeiambitie. Zo verstevigt Port of Urk de toonaangevende internationale positie van de Urker maritieme- en visindustrie. Want op Urk zit de kennis, de innovatie en het werk.

Maritieme servicehaven

De haven wordt gerealiseerd door de Provincie Flevoland naar de wens van Urker ondernemers en ondersteund door de gemeenten Urk en Noordoostpolder. Gemaakt voor topspelers in de maritieme sector. Deze maakhaven richt zich primair op (internationale) maritieme dienstverlening, zoals de (af)bouw van gespecialiseerde schepen, reparatie en onderhoud van (super)jachten, offshore activiteiten en maritieme surveyactiviteiten. Om de agglomeratiekracht en spin-off van de buitendijkse haven te stimuleren is voor maritiem gerelateerde bedrijven op het bedrijventerrein een aanzienlijke hoeveelheid kavels gereserveerd. Daarnaast geeft de in december ondertekende regiodeal tussen Rijk, provincie en maritieme partners het maritieme cluster nog een extra impuls om deze unieke combinatie van ondernemerszin, innovatie, onderwijs op Urk kracht bij te zetten. De haven biedt daarmee ook kansen om het onderwijs en de arbeidsmarkt aan elkaar te verbinden. Bijvoorbeeld via het nieuwe technasiumonderwijs en ROC Friese Poort.

Doorontwikkeling viscluster

Waar de Urker visindustrie zich in het verleden slechts richtte op vis van de eigen vloot, maakte deze de laatste jaren een ontwikkeling door. Het vakmanschap van de Urkers maakt het onder meer mogelijk om tegenwoordig ook zalm uit Noorwegen, zeebaars, dorade en forel uit Turkije en vele vissoorten uit Azië te importeren en op Urk te verwerken en te verhandelen. Urk is zo uitgegroeid tot een Europese visverwerkings- en logistieke hub van betekenis. In het kielzog van de visserij en de visverwerkende industrie hebben vele andere ondernemers hun kansen gepakt. Het resultaat? Een bloeiende economie op Urk, maar ook een tekort aan bedrijfskavels. Met de vele nieuwe hectaren aan kavels kunnen de Urker én andere ondernemers hun ambities tot groei waarmaken.

Planning

Naar verwachting wordt eind 2020 het bestemmingsplan vastgesteld. De gemeente is druk bezig met grondverwerving. Recent heeft ze 20 hectare grond van het Rijksvastgoedbedrijf aangekocht. Uitgifte van de eerste bedrijfskavels is verwacht begin 2023. Het bestemmingsplan en de ontwikkeling hebben een looptijd van 20 jaar. Voor de maritieme servicehaven is in juli 2017 het Provinciaal inpassingsplan (PIP) met bijbehorend Milieueffectrapport (MER) vastgesteld door Provinciale Staten. Op 11 december 2019 heeft de Raad van State het inpassingsplan voor de servicehaven op het punt van de stikstofonderbouwing vernietigd. De provincie werkt op dit moment hard aan het opstellen van een nieuw inpassingsplan.

Blijf op de hoogte!

Schrijf u in voor de nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbrief