Nota gronduitgifte vastgesteld door gemeenteraad

In de gemeenteraadsvergadering van donderdag 7 juli is de nota gronduitgifte bedrijfslocaties 2022-2026 vastgesteld. Een belangrijke stap voor Port of Urk. In dit nieuwe beleid staat hoe de gemeente bedrijfsgrond gaat verkopen aan ondernemers. Dit beleid geldt voor alle bedrijventerreinen op Urk, maar in het bijzonder voor Port of Urk, omdat daar de komende jaren de meeste bedrijfsgrond verkocht gaat worden.

Het komt erop neer dat het verkoopproces er anders uit gaat zien dan vroeger. De gemeente kan bedrijfskavels niet zomaar meer één op één direct aan een partij verkopen. Als meerdere partijen geïnteresseerd zijn in dezelfde kavel, moeten zij in het selectieproces een gelijke kans krijgen. Er komt daarom per kavel of gebied dat de gemeente wil uitgeven een inschrijving- en selectieproces waarbij elke partij volgens dezelfde regels en voorwaarden beoordeeld wordt. Met als doel dat het juiste bedrijf, op de juiste plek en op het juiste moment landt. De precieze voorwaarden en kwaliteitseisen kunnen verschillen per gebied of kavel. De gemeente legt deze voorwaarden vast in een uitgifteprotocol. Na de zomer gaat de gemeente aan de slag om de eerste uitgifteprotocollen op te stellen.

De gemeente zal tijdens de informatiebijeenkomst toelichten wat de nota gronduitgifte betekent voor u als ondernemer.

De nota gronduitgifte is te lezen door te klikken op deze link.

Blijf op de hoogte!

Schrijf u in voor de nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbrief