Verslag informatieavond Port of Urk 25 november

Kersverse wethouder Nathanaël Middelkoop opende de digitale ondernemersavond Port of Urk met een mooie boodschap: het bestemmingsplan voor het binnendijks bedrijventerrein, onderdeel van Port of Urk, ligt ter inzage. Een belangrijke mijlpaal, maar de gemeente Urk kijkt verder. Urk staat namelijk aan de vooravond van de volgende fase, de realisatie van Port of Urk binnen de kaders van het bestemmingsplan. We liggen nog steeds op koers, aldus wethouder Middelkoop. Hij kijkt er naar uit om samen met ondernemers en de provincie Flevoland zich keihard in te zetten voor een sterk economisch cluster.

De gehele informatieavond is hier terug te kijken

Highlights bestemmingsplan

Projectleider Frederik de Bruijne nam de aanwezigen mee in de highlights van het bestemmingsplan. Het bedrijventerrein, waarvoor in eerste instantie 60 hectare aan programma is voorzien, wordt gasloos. Dit is nodig om te kunnen voldoen aan de wettelijke stikstofeisen. Het bestemmingsplan is bewust globaal opgesteld, zonder vaste verkaveling. Maatwerk is het uitgangspunt, zodat straks het juiste bedrijf, op de juiste plek op het juiste moment gevestigd is. Het bestemmingsplan ligt tot 21 december ter inzage en is hier te raadplegen.

Interviews verkaveling en uitgifte bedrijfskavels Port of Urk

De gemeente Urk wil samen met ondernemers de wensen en kaders omtrent de verkaveling en uitgifte van kavels beter in kaart brengen. Een spannend traject, maar dé manier om samen te komen tot een bloeiend economisch cluster op de korte én lange termijn. De gemeente roept ondernemers op zich aan te melden voor dit verdiepingstraject via info@portofurk.com of ondernemen@urk.nl. De gemeente selecteert vervolgens een aantal bedrijven voor een persoonlijk gesprek. Meedoen aan dit traject geeft ondernemers geen voorkeurspositie in het uitgifteproces.

Planning

Tot slot gaf programmamanager Louw Schraal een uiteenzetting van de planning. Naar verwachting wordt het bestemmingsplan begin 2021 door de gemeenteraad vastgesteld. Verder start het bouwrijp maken van het terrein in 2021, zodat de bouw van Port of Urk uiterlijk begin 2023 kan starten. Om deze planning te halen werkt de gemeente zoveel mogelijk met parallelle trajecten. Zo blijft de vaart in het proces en krijgen ondernemers snel de ruimte voor groei die zo broodnodig is.

Blijf op de hoogte!

Schrijf u in voor de nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbrief