Belangrijke stappen Port of Urk: vaststelling beeldkwaliteitsplan en garantstelling cofinanciering subsidie KoWaNet

De gemeenteraad van Urk heeft donderdagavond twee belangrijke besluiten genomen over het binnendijkse bedrijventerrein Port of Urk. Door het beeldkwaliteitsplan voor het bedrijventerrein vast te stellen, kan de gemeente deze maand nog de eerste bedrijfskavels op de markt brengen. Daarnaast staat de gemeente garant voor de cofinanciering van een provinciale subsidie voor de aanleg van een Koel-Warmtenet, de beoogde koude en warmtevoorziening van Port of Urk.

Beeldkwaliteitsplan Port of Urk

Met het beeldkwaliteitsplan Port of Urk heeft de gemeente een instrument in handen om de uitstraling, architectuur en inrichting van de bouwplannen van ondernemers te beoordelen. Port of Urk gaat bestaan uit een aantal deelgebieden met elk een specifieke uitstraling. Deze gebieden samen geven Port of Urk straks de uitstraling van een toekomstbestendig en duurzaam bedrijventerrein, dat betaalbaar en haalbaar moet zijn voor ondernemers. Ondernemers die zich in de toekomst willen vestigen op het bedrijventerrein moeten voldoen aan het beeldkwaliteitsplan. Dit is samen met het bestemmingsplan een van de minimumeisen. Het beeldkwaliteitsplan is hier te bekijken.

Garantstelling subsidie Koel-Warmtenet

De gemeente heeft een voorkeursscenario ontwikkeld voor het verwarmen en koelen van woningen van de Zeeheldenwijk en bedrijven van Port of Urk: een Koel-Warmtenet (KoWaNet). Daarbij wordt restwarmte van visverwerkende bedrijven ingezet om woningen te verwarmen. De woningen gebruiken de warmte en produceren daarmee koude. Deze koude gaat terug naar de visverwerkende bedrijven. Zij zetten deze koude in om hun koel- en vriesmachines efficiënter te laten draaien.

De gemeente heeft in september een subsidieaanvraag ingediend bij provincie Flevoland voor het aanleggen van een KoWaNet. Voor die subsidie van €2,5 miljoen is cofinanciering nodig van €2,5 miljoen. Omdat de gemeente nog niet weet wie de realisatie en exploitatie van het KoWaNet gaat verzorgen, staat zij in de tussentijd garant voor die cofinanciering. De gemeente werkt de komende maanden de organisatievorm en aanbesteding voor het KoWaNet verder uit. Hierover zal de gemeenteraad vervolgens weer een besluit moeten nemen.

Uitgifte eerste bedrijfskavels

De gemeente hoopt eind november de eerste bedrijfskavels van Port of Urk op de markt te brengen: deelgebied 1.1A. De gemeente maakt later deze maand bekend om welke kavels het gaat, wat voor type bedrijven daar passen en wat er van geïnteresseerde ondernemers verwacht wordt. Al deze richtlijnen worden vastgelegd in een uitgifteprotocol.

Blijf op de hoogte!

Schrijf u in voor de nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbrief